QDM | IFS, BRC, HACCP, MSC, ISO - usługi doradczo - szkoleniowo - wdrożeniowe | Koszalin

tel. +48 604 837 640


Oferuje następujące usługi doradczo - szkoleniowo - wdrożeniowe:


Wdrażanie IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), MSC Chain of Custody, norm serii ISO 9000, 22000.

Przygotowanie organizacji do certyfikacji, które obejmuje:

  • zdiagnozowanie obecnego stanu,
  • rekomendacje do wdrażania,
  • opracowanie planu oraz zakresu prac przy wdrożeniu systemu jakości z uwzględnieniem zaangażowania personelu,
  • prace wdrożeniowe (w tym szkolenia),
  • zakończenie prac - podsumowanie.

Wdrażanie HACCP

Wdrażanie systemu HACCP obejmuje następujące etapy:

  • ocena wstępna organizacji - ocena skuteczności dotychczasowego systemu bezpieczeństwa; ocena ryzyka (czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny itp.), analiza dokumentacji, lustracja produkcji,
  • przygotowanie planu dostosowania do założeń HACCP na podstawie stwierdzonych niezgodności,
  • opracowanie dokumentacji (procedury, instrukcje oraz inne niezbędne dokumenty normatywne),
  • przeprowadzenie szkoleń personelu różnego szczebla,
  • weryfikacja systemu HACCP.

O mnie

Nazywam się Maria Domaracka. Jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, studiów podyplomowych, Zarządzanie Jakością, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Towaroznawstwa, studiów podyplomowych, Zarządzanie jakością oraz Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Mechanicznego o specjalności inżynieria żywności, studia magisterskie. Posiadam certyfikat Menedżera Jakości i Pełnomocnika z akredytacją TGA.

Od 1995 roku rozpoczęłam pracę zawodową związaną z kontrolą jakości oraz systemami zarządzania jakością jako laborant, następnie kierownik laboratorium w dużym zakładzie produkcyjnym branży piwowarskiej.

Od 2002 roku byłam głównym technologiem w dużym zakładzie produkującym mrożone wyroby kulinarne, gdzie zarządzałam produkcją oraz brałam czynny udział w opracowaniu systemu bezpieczeństwa żywności jako elementu systemu zarządzania jakością funkcjonującego w zakładzie.

W latach 2004 - 2010 pełniłam funkcję pełnomocnika ds. ZSZJ na zgodność z wymaganiami IFS i BRC oraz technologa w zakładzie branży rybnej, wiodącym producencie sałatek na ryku polskim.

Uczestniczyłam w opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami IFS, BRC. prowadziłam szkolenia pracowników (produkcyjnych jak i najwyższego szczebla) w zakresie podstawowych wymagań higieniczno – sanitarnych, wymagań systemowych, procesowego podejścia do zarządzania, zespołu auditorów wewnętrznych. Prowadziłam audity wewnętrzne jak i dostawców, śledziłam przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz znakowania.

Od 2011 – 2014 byłam dyrektorem ds. produkcji, następnie dyrektorem ds. jakości oraz pełniłam funkcję pełnomocnika ds. ZSZJ (IFS, BRC, MSC). Od lipca 2014 prowadzę własną działalność usługową.

Przez cały okres mojej kariery zawodowej systematycznie podnoszę i doskonalę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaju szkolenia i seminaria. Zapraszam do współpracy.


Moje certyfikaty

BRC BRC EQA Quality Manager Quality Representative Auditor Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności MSC - Certyfikacja Rybołówstwa i Produktów Rybnych Praktyczna Interpretacja Wymagań Standardu BRC:2008 Nowe Wersje Standardów BRC Auditor Wewnętrzny

Kontakt

Maria Domaracka
ul. Bosmańska 13 / 75
75-257 Koszalin

tel. +48 604 837 640, E-mail: biuro@qdm.com.pl